Diagnostiek

Atletiekbaan

Na het oplopen van een blessure wilt u zo snel als mogelijk weten wat er precies aan de hand is en hoe lang de blessure ongeveer zal duren. Bij SMC Amersfoort streven we naar accurate diagnostiek. Binnen de fysiotherapie kan er niet altijd vastgesteld worden wat precies de aard en ernst van de blessure is, waardoor het kan zijn dat er vervolgonderzoek nodig is. In overleg met bijvoorbeeld de huisarts, sportarts en/of orthopeed kan er dan eventueel vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit kan gaan om MRI-scans, röntgenfoto’s, echografie, enzovoorts. Gezien de samenwerking vanuit het SMC Amersfoort met de verschillende disciplines, kunt u snel terecht voor vervolgonderzoek, mits dit nodig is.