Belangrijk nieuws! Overstaptijd en nieuwe tarieven fysiotherapie vanaf 2023

Beste sporter,

Het WK voetbal loopt ten einde, de laatste amateursportwedstrijden van 2022 worden nog gespeeld en dat betekent dat het einde van 2022 in zicht is. We groeien zo richting het einde van het jaar steeds verder door en hopen nog vele jaren de sporters in Amersfoort en omstreken te bedienen

met hun hulpvragen. Het einde van het jaar betekent ook dat er overgestapt kan worden naar een andere zorgverzekeraar en dat er nieuwe tarieven komen voor 2023. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over wat dit betekent voor jou als verzekerden (VGZ en Zorg en Zekerheid verzekerden: let op!).

Als het om contracten met zorgverzekeraars gaat moeten we oppassen dat we niet in oeverloze frustraties belanden. We proberen niet dwingend te zijn in het advies, maar een bewuste keuze te overwegen.

De situatie

Verschillende onafhankelijke kostprijsonderzoeken (KPMG 2012, Gupta 2020) tonen aan dat de fysiotherapie structureel 20-30% onder kostprijs betaald, al meer dan 10 jaar. De meeste zorgverzekeraars hanteren dit jaar een inflatiecorrectie van 2-5%. De toch al te lage tarieven komen hiermee verder onder druk te staan.

Wij als SMC Amersfoort vinden dat iedereen onze zorg moet kunnen afnemen, maar als het zo doorgaat zullen we in de komende jaren vaker contracten niet kunnen/gaan tekenen. Nu we met de rug tegen de muur staan, roepen we vooral jou op om een bewuste keuze te maken. Door alle zorgverzekeraars en hun labels heen, kunnen we zelf nauwelijks het overzicht behouden. Laat staan dat het makkelijk is om een weloverwogen advies te geven.

VGZ en Zorg en Zekerheid maken het dit jaar wel heel bont, door in plaats van te indexeren, ons een nog slechter tarief aan te bieden dan afgelopen jaar. Dit ondanks dat we net zo goed presteren als de jaren ervoor. Doordat VGZ ongeveer 25% van onze klantengroep vertegenwoordigen, hebben we schoorvoetend en zonder onderhandelingsmogelijkheid moeten tekenen. Het contract van Zorg en Zekerheid hebben we geweigerd.

Ik ben bij Zorg en Zekerheid of VGZ verzekerd. Wat nu?

Zorg en Zekerheid

Mocht je bij Zorg en Zekerheid verzekerd zijn, dan dienen we de facturen in 2023 direct bij jou in en moet je deze zelf indienen bij Zorg en Zekerheid. Je krijgt wel een gedeelte vergoedt van Zorg en Zekerheid, maar je zal gedeeltelijk moeten bij betalen. Hoeveel dat is, is voor ons onduidelijk. Bepaal dus van tevoren of je dit wil of niet, of dat het beter is om over te stappen naar een zorgverzekeraar waarmee we wel een contract hebben. Je kan dus gewoon bij ons fysiotherapie afnemen, alleen kost het wat extra moeite en wordt niet altijd het volledige bedrag vergoed door Zorg en Zekerheid.

VGZ

Als je bij VGZ verzekerd bent veranderd er niks, behalve dat onze tarieven en daarmee onze kwaliteitsnormen nog verder onder druk komen te staan. Eigenlijk kunnen we de kwaliteit die wij nu leveren, niet meer leveren van het tarief van VGZ. Daarom vragen we aan verzekerden van VGZ om dit mee te laten wegen in de keuze voor een zorgverzekering.

Wat dan wel?!

Het antwoord hierop is bijna onmogelijk te geven, maar DSW, ASR, Stad Holland en ONVZ zijn zorgverzekeraars bij uitstek, die vertrouwen hebben in de zorgverleners en met een vrij redelijk tarief komen. Daarnaast komen zij niet met allerlei extra administratieve lasten en zelf verzonnen kwaliteitseisen. Deze verzekeraars hebben verschillende labels, zie de toegevoegde bijlage.

De rest van de zorgverzekeraars en de vele labels, hebben ieder op zich wederom hun eigen kwaliteitseisen, bovenop de kwaliteitseisen die het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie ons oplegt als bewaker van onze kwaliteit. Over deze kwaliteitseisen is goed nagedacht en behelzen verplichte intervisie, verplichte nascholing en een continue kritische blik naar de meeste recente literatuur die voorhanden is. Het is dus niet zo dat er geen kwaliteitsomschrijvingen zijn binnen ons vakgebied. Iedere zorgverzekeraar op zichzelf stelt nog bijkomende ondoorzichtige kwaliteitseisen op, over het algemeen administratief van aard.

Frustrerend? Ja. Onoverzichtelijk? Altijd. Wij willen en zullen geen gefrustreerd team worden en zullen altijd klaar staan voor jou om de beste kwaliteit te geven. Elke keuze is goed. Wij kunnen slechts informeren over de ontstane situatie in ons zorglandschap en hopen op een bewuste keuze vóór de fysiotherapie. Het is dus geen keuze tégen de fysiotherapie als je anders beslist, maar er kan dus wel bewust vóór ons worden gekozen.

De afbeelding laat een overzicht zien van alle verschillende labels van de zorgverzekeraars. Hier kan je zien welk label bij welke zorgverzekeraar hoort.

Nieuwe tarieven fysiotherapie en andere producten

Vanaf 2023 gaan onze prijzen omhoog voor (sport)fysiotherapie en aanverwanten. In de volgende tabel zie je onze nieuwe tarieven.

Consult (sport) fysiotherapie €44,-
Consult manuele therapie €52,50
Intake (sport)fysiotherapie/manuele therapie €70,-
Intake (sport)fysiotherapie/manuele therapie na verwijzing €70.-
Geannuleerde behandeling (sport)fysiotherapie/manuele therapie €40,-

Meer weten? Vraag het gerust aan één van onze teamleden. We wensen iedereen gezellige en vooral warme feestdagen toe en hopen jullie weer te zien in het volgende jaar.

Met sportieve groet,

Team SMC Amersfoort