Algemene voorwaarden fysiotherapie

Legitimatie

Bij SMC Amersfoort dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Privacy

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) van toepassing. Zie hiervoor ook het Privacy Reglement van SMC Amersfoort.

Hygiëne

Voor trainingen in de oefenzaal is een eigen handdoek verplicht bij het gebruik van de apparaten. Er wordt van u verwacht dat uw persoonlijke hygiëne ook op orde is (bijvoorbeeld: was uw voeten als u voor behandeling aan uw enkel komt).

Afspraken annuleren

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. In het weekend kunt u hiertoe het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@smcamersfoort.nl. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt een bedrag van €40,00 in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur kan niet ter declaratie bij uw verzekeraar worden ingediend. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak, ook wanneer er geen herinneringsmails gestuurd worden.

Vergoeding

SMC Amersfoort heeft met alle bekende verzekeraars contractuele afspraken. U bent zelf verantwoordelijk voor vergoeding van de behandelingen door uw verzekeraar. SMC Amersfoort draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding. Bekijk goed in uw aanvullende polis hoeveel fysiotherapiebehandelingen u vergoedt krijgt. U hebt alleen recht op vergoeding indien de fysiotherapeut vaststelt dat er sprake is van een medische indicatie. Alleen op grond hiervan kan SMC Amersfoort de behandelingen bij uw verzekeraar declareren.

Betalingen

Facturen kunnen per bankoverschrijving, automatische incasso, pin of contant voldaan worden. Bij niet tijdige betaling is SMC Amersfoort gerechtigd 15 euro administratiekosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

Veiligheid

SMC Amersfoort is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets). Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Kinderen

Is uw kind onder behandeling bij SMC Amersfoort of neemt u uw kind mee naar uw behandeling, dan dient het kind onder uw toezicht te blijven. Het is niet toegestaan uw kind alleen te laten in de praktijk. Het is uw kind niet toegestaan om met therapiemateriaal te spelen of de oefenzaal te betreden. Indien uw kind schade toebrengt aan materialen van SMC Amersfoort omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is SMC Amersfoort genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. SMC Amersfoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan u of uw kind wanneer de regels niet worden nageleefd.

Overig

Cliënten en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. SMC Amersfoort behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.