Dry needling in Amersfoort

Sportfysiotherapie Amersfoort

DRY NEEDLING

Dry needling is een behandelvorm om een verharding in een spier (een triggerpoint) te deactiveren. Het doel is om de spier weer te ontspannen, wat we doen door middel van het plaatsen van een naald in de triggerpoint. Hierbij vindt er een hele korte verkramping plaats in de spier, waarna de triggerpoint zich zal ontspannen.

Elke patiënt ervaart dit proces anders. De een voelt bij de eerste reactie van de spier een licht schokje, de ander een gevoel dat lijkt op een snelle korte kramp. Een aantal dagen na een dry needling behandeling ervaart de patiënt naast pijnvermindering ook een daling van de spierspanning en meer beweeglijkheid in de spier en meer vermogen om de spier aan te spannen.

Het is een zeer effectieve behandelmethode voor het ontspannen van de spier.

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de behandeling middels dry needling. Klik hier om de tarieven van SMC Amersfoort te bekijken.